‘Deuparth gwaith ei ddechrau’

Croeso i wefan Ysgol Bod Alaw


Croeso i’n hysgol a hyderaf y bydd y wefan hwn yn ddefnyddiol i chi. Cyfeiriwch ato o dro i dro neu pan fo’r galw.

Mae’r wybodaeth sy’n gynwysedig yn amlinellu athrawiaeth a threfniant yr ysgol. Pwysicach na hynny, yn ein barn ni, yw’r ysbryd y gweithredir hyn ynddo. Ceisiwn greu awyrgylch deuluol hapus gan gychwyn o’r gred fod plentyn hapus yn hanfodol cyn y medrwn gael unigolyn sy’n dysgu a datblygu fel person cytbwys.

Yr Ysgol
Show Toolbar
  • Show Caption
  • Hide Thumbmails
  • Show Categories
  • Play Slide Show
  • Display in Full Screen
  • Hide Toolbar

Plant Ysgol Bod Alaw yn gweithio ar prosiect ffilmio
 
 
  • Plant Ysgol Bod Alaw yn gweithio ar prosiect ffilmio
  • Plant Ysgol Bod Alaw mewn dosbarth
  • Plant Ysgol Bod Alaw tu allan ar yr maes chwarae