Croeso i Ysgol Bod Alaw

Croeso i’n hysgol a hyderaf y bydd y wefan hwn yn ddefnyddiol i chi. Cyfeiriwch ato o dro i dro neu pan fo’r galw.

Mae’r wybodaeth sy’n gynwysiedig yn amlinellu athrawiaeth a threfniant yr ysgol. Pwysicach na hynny, yn ein barn ni, yw’r ysbryd y gweithredir hyn ynddo. Ceisiwn greu awyrgylch deuluol hapus gan gychwyn o’r gred fod plentyn hapus yn hanfodol cyn y medrwn gael unigolyn sy’n dysgu a datblygu fel person cytbwys ...darllen mwy.

Newyddion (o'r Twitter feed...)

I weld fwy o newyddion, cliciwch yma.

Calendr


I weld fersiwn mwy o ein calendr, cliciwch yma.