Pwy ydi Pwy

Pennaeth

Delyth Jones

 

Dirprwy

Gareth Davies

 

Pennaeth Adran Babanod

Elin Hutchinson a Gwawr Thomas

 

Athrawon

Rhys Hywel Jones
Samantha Kendall
Nicola M Jones
Gareth Davies
Delyth Morgan
Anwen Owen Davies
Bethan M Barclay
Eirlys Van Bodegom
Elin Hutchinson
Sioned Williams
Meinir Thorman Jones
Manon Wyn Jones

 

Cymhorthyddion Addysgu
A Chymhorthyddion Addysgu Uwch

Sarah Hughes
Sian Alwena Jones
Lynne Maguire
Siân Latchford
Susan Hughes
Bethan Howarth
Gwenda Evans
Jane Jones
Sylvia Alghadban

Gillian Asodia
Bethan Davies
Sandra Roberts
Siân Owen
Dona Montgomery
Sali Jones
Gareth Hughes
Mari Smith

Cogyddes

Barbara Hindley

 

Cynorthwywyr

Rhian Jones
Mealanie McKellor

Samantha Field

Uwchoruchwylwyr Awr Ginio

Pat Edwards

 

Goruchwylwyr Awr Ginio

Sali Jones
Pat Edwards
Gail Campbell

Bethan Howarth
Gareth Hughes

Gofalwraig

Diane Thomas

 

Ysgrifenyddes

Ceri Evans

 

Clwb Brecwast

Barbara Hindley