Llywodraethwyr

 

 

Pennaeth

Delyth Jones

Cadeirydd

Mrs. Judith Griffith

Is-Gadeirydd

Sian Opie

Cynrychiolwyr y Rhieni

Heledd Cressey
Lona Gavins
Judith Griffith
Maria Roberts

Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Sedd wag

Addysg Lleol

Manon Tudur

Aelodau Cyfetholedig

Eifion Bibby
Sedd wag

Cynrychiolydd yr Athrawon

Gareth Davies

Clerc

Swydd wag