Cyngor Eco

Mae’r Ysgol yn rhan o’r ymgyrch Eco ‘sgolion ac mae pwyllgor sy’n cynnwys aelodau o staff a disgyblion yn arwain ar amryw o ymgyrchoedd amgylcheddol a materion sy’n ymwneud a Dinasyddiaeth Byd Eang.