Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Mae gennym gymdeithas rieni gweithgar sydd yn cyfrannu yn bositif iawn i fywyd yr ysgol.

Cynhelir cyfarfodydd cyson ac estynir gwahoddiad cynnes i bob rhiant fod yn rhan o’r gymdeithas yma. Cynhelir y cyfarfod blynyddol ym mis Medi ac mae croeso cynnes i bawb i’r cyfarfod yma.