Clwb Brecwast

Cynhelir clwb brecwast am ddim yn yr ysgol o 8:10yb. Caeir y drysau yn brydlon am 8:30 y bore er mwyn gofalu fod digon o amser i glirio’r neuadd yn barod ar gyfer cychwyn y diwrnod ysgol.