Clwb Brecwast

Fel yr ydych yn ymwybodol o’r Cylchlythyr, mae Corff Llywodraethol yr ysgol wedi penderfynu codi swm o £1.00 y bore ar gyfer pob plentyn sy’n mynychu’r Clwb Gofal a Brecwast o fis Medi 2018. Bydd angen archebu lle a thalu drwy ddefnyddio’r system ParentPay – ni fyddwn yn derbyn arian parod. Gweler y nodiadiau isod:

Canllawiau Archebu Lle yn y Clwb Gofal a Brecwast

Cynhelir clwb brecwast yn yr ysgol o 8:10yb. Caeir y drysau yn brydlon am 8:30 y bore er mwyn gofalu fod digon o amser i glirio’r neuadd yn barod ar gyfer cychwyn y diwrnod ysgol.