Clwb Bods

Mae’r clwb ar ôl ysgol yn cael ei gynnal yn ystod y tymor ysgol yn unig. Mae pecyn gwybodaeth a’r telerau ar gael o’r ysgol. Bydd angen archebu lle yn y Clwb o flaen llaw trwy gysylltu gyda Mrs Bethan Davies.